วันหยุดตามประเพณีนิยมประจำปี 2551 PDF Print E-mail

 |

วันหยุดตามประเพณีนิยมประจำปี 2551 


วัน ปีใหม่

1,2

มกราคม

วัน ตรุษจีน

7

กุมภาพันธ์

วันมาฆบูชา

21

กุมภาพันธ์

วันสงกรานต์

13,14,15,16

เมษายน

วันแรงงานแห่งชาติ

1

พฤษภาคม

วันฉัตรมงคล

5

พฤษภาคม

วันวิสาขบูชา

19

พฤษภาคม

วันเข้าพรรษา

18

กรกฎาคม

วันเฉลิมฯ

12

สิงหาคม

วันปิยะมหาราช

23

ตุลาคม

วัน เฉลิมฯ

5

ธันวาคม

วันสิ้นปี

30,31

ธันวาคม